Чаша за червено вино 320 мл.

32 CL · 10.5 OZ ≈
h203 mm · Ø84 mm ≈