Чаша за уиски / водка 350 мл.

35 CL · 11.75 OZ ≈
h106 mm · Ø89 mm ≈